آیا مارمولک های خانگی سمی هستند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲:۹:۶

مارمولک های خانگی یا جکوها بومی جنوب شرقی آسیا هستند. این موجودات شب فعال هستند و در طول روز پنهان شده و شب به جست و جوی حشرات می روند. آنها ر می توان هنگام بالا رفتن از دیوار خانه ها و دیگر ساختمان ها مشاهده کرد. آنها به دنبال حشراتی می روند که جذب نور چراغها شده اند. این مارمولک ها اگرچه بومی آسیا هستند ولی با کشتی به سراسر جهان سفر کرده اند و اکنون تقریبا در همه جا می توان آنها را مشاهده کرد.
طول آنها چیزی بین 75 تا 170 میلی متر است و حدود 5 سال زندگی می کنند. این جکوهای کوچک سمی نبوده و برای انسان کاملا بی ضرر می باشند. جکوهای متوسط تا بزرگ در صورت مواجهه به خطر و ترس گاز می گیرند ولی گاز آنها ملایم است و پوست را زخمی نمی کند.

مارمولک-خانگی